Menu
Your Cart

Naudodamiesi šiuo tinklalapiu jūs sutinkate su Privatumo politika. Jeigu nesutinkate su šia politika, prašome nesinaudoti tinklalapiu. SIA „Kompozītmateriāli“ išsaugo teisę keisti šią politiką bet kuriuo metu. Jeigu toliau naudositės SIA „Kompozītmateriāli“ tinklalapiu po pakeistos mūsų Privatumo politikos, jūs sutinkate su jos pakeitimais. Privatumo politika

Bendrosios taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šiomis pirkimo sąlygomis kartu su šiose sąlygose nurodytais dokumentais siekiama pateikti informaciją apie SIA „ Kompozitmateriali “ („Pardavėjas“), taip pat nustatyti parduotų prekių pirkimo ir pardavimo sąlygas. internetinėje parduotuvėje („Taisyklės ir sąlygos“). („Pirkėjas“) ir kurie perka prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje composite24.lt.             
1.2. Šios Sąlygos taikomos sudarant bet kokias Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis dėl Prekių pardavimo (toliau - Sutartis). Prieš užsisakydami bet kokias prekes internetinėje parduotuvėje, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas ir įsitikinkite, kad jas tinkamai suprantate. Atkreipkite dėmesį, kad prieš atlikdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis sąlygomis ir privatumo politika, tačiau atsisako tai padaryti.             
1.3. Pirkėjo prašoma atspausdinti šias Sąlygas, kad būtų galima sužinoti ateityje.             
1.4. Mes taip pat informuojame jus, kad šios sąlygos gali būti pakeistos taisyklių 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą, kai užsisakote Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Sąlygas, kad Pirkėjas būtų tikras, jog jis visiškai supranta sąlygas, kuriomis konkrečiu atveju bus pateiktas užsakymas. Šios sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2021 m. Sausio 25 d.             
1.5. Šios sąlygos ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo sutartys sudaromos ir sudaromos tik oficialia kalba.             

2. Informacija apie pardavėją
2.1. Šios Sąlygos taikomos perkant Produktą composite24.lt („Internetinė parduotuvė“). Pardavėjas yra SIA „ Kompozitmateriali “ - tinkamai įregistruota Latvijos įmonė, veikianti Latvijos Respublikoje, juridinio asmens kodas 40103673474, juridinis adresas Bakas gatvė 19-30, Ryga, Latvija. Pardavėjo PVM numeris yra LV40103673474.             
2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skyriuje „Apie mus“;             
2.3. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skyriuje „Kontaktai“.             

3. Prekės
3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių vaizdai yra iliustraciniai. Nepaisant to, kad Pardavėjas deda visas pastangas, kad prekių spalvos būtų rodomos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali smarkiai nesiskirti nuo jų atvaizdų.             
3.2. Prekių pakuotės gali skirtis nuo to, kas parodyta internetinėje parduotuvėje pateiktose nuotraukose.             
3.3. Jei nenurodyta kitaip, visi internetinėje parduotuvėje siūlomi produktai yra prieinami. Jei neįmanoma parduoti užsakytos prekės pagal 5.10 straipsnį. ir 9.5. punktais, apie tai nedelsiant informuojamas Pirkėjas elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (telefonu ar SMS žinute) ir tokių prekių užsakymas atšaukiamas.             
3.4. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų ir (arba) maksimalų konkrečios prekės užsakymo kiekį vienu užsakymu.             

4. Asmens duomenų tvarkymas             
4.1. Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje išdėstytos svarbios Sąlygų nuostatos, raginame Pirkėją jas atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad visos Privatumo politikos sąlygos jiems yra suprantamos ir priimtinos.             

5. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas             
5.1. Pirkėjai gali pirkti prekes šioje internetinėje parduotuvėje:             
a) fiziniai asmenys, sulaukę 16 (šešiolikos) metų;             
b) juridiniai asmenys.             
5.2. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis, Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.             
5.3. Užsakytų Prekių suma neturi būti mažesnė nei minimali Prekių krepšelio suma.             
5.4. Pardavėjo nurodyta prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant galutinį užsakymą. Pirkėjui rekomenduojama kiekviename užsakymo pateikimo etape atidžiai perskaityti ir patikrinti pateiktą užsakymą.             
5.5. Pirkėjo ir Pardavėjo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje sukūrė Prekių krepšelį, nurodė Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, paspauskite „Patvirtinti Jūsų užsakymas“ir apmoka užsakymą arba pasirenka mokėjimo būdą, nurodytą 10.1 punkte. a pastraipa. punkte. Jei Užsakymas nesumokamas, sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju naudodamasis užsakyme nurodytu telefono numeriu ar elektroninio pašto adresu, remdamasis sudaryta sutartimi arba išsprendęs bet kokius neaiškumus, susijusius su sutarties vykdymu.             
5.6. Pirkėjui pateikus užsakymą ir sumokėjus už jį arba pasirinkus 10.1 punktą. a pastraipa. papunktyje nurodytą mokėjimo būdą - jam siunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.             
5.7. Rengdamas užsakymą, Pardavėjas siunčia Pirkėjui elektroninį laišką, kuriame informuoja, kad Prekės buvo išsiųstos Pirkėjui arba yra paruoštos gavimui parduotuvėje (atsižvelgiant į tai, kuris iš Prekių pristatymo būdų bus pasirinktas).             
5.8. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.             
5.9. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo informacija būtų išsiųsta nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaita faktūra išsiunčiama el. Paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo to momento, kai Pirkėjas gauna Prekes arba Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos per kurjerį) paslaugos). PVM sąskaita faktūra išrašoma nurodant Prekių pristatymo kurjeriui datą arba Prekių gavimo / pristatymo datą (priklausomai nuo to, kuris iš Prekių pristatymo būdų buvo pasirinktas ir kuris iš Pardavėjo tiekėjų pristato Prekes. konkrečiu atveju).             
5.10. Tuo atveju, kai Pardavėjas negali parduoti Produkto, pavyzdžiui, dėl to, kad Produkto nėra sandėlyje, nes Produktas nebeparduodamas, arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje nurodyta kaina, kaip nurodyta straipsnyje. 9.5. Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (telefonu ar SMS žinute) ir užsakymas bus atšauktas. Tuo atveju, kai Pirkėjas jau sumokėjo už Produktą, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.             

6. Teisė taisyti taisykles             
6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias su:             
a) mokėjimo sąlygų pakeitimai;             
b) galiojančių įstatymų pakeitimai.             
6.2. Kiekvieną kartą, kai užsakote Prekes, kad sudarytumėte sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, galios Sąlygų versija, galiojanti Sutarties sudarymo dieną.             
6.3. Kiekvieną kartą, kai Sąlygos keičiamos remiantis šių Sąlygų 6 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir apie tai praneš, nurodydamas, kad Sąlygos buvo pakeistos, o jų pakeitimo data bus nurodyta šių Sąlygų 1.4 punkte. . taškas.             

7. Prekių grąžinimas ir vienašališkas sutarties atsisakymas naudojantis vartotojo atsisakymo teise             
7.1. Pirkėjas, kuris yra vartotojas (fizinis asmuo), turi teisę naudotis atsisakymo teise nenurodydamas priežasties ir grąžinti gautas prekes - šių sąlygų 7.3 punktas. per šioje nuostatoje nurodytą laikotarpį reiškia, kad minėtu apmąstymų laikotarpiu ar dėl kitų priežasčių Pirkėjas turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti Prekes Pardavėjui ir gauti sumokėtus pinigus. Prekių grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.    7.2. 22 punkte nurodytais atvejais pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal MK reglamentą Nr. 255 „Nuotolinių sutarčių nuostatai“, įskaitant, bet neapsiribojant, jei:             
a) Produktas gaminamas pagal Pirkėjo nurodymus arba Produktas yra aiškiai pritaikytas asmeniniams poreikiams (pritaikytas Pirkėjo asmeniniams poreikiams);             
b) produktas greitai genda arba greitai baigs galioti;             
c) Pirkėjas atidarė Prekės pakuotę, kurios dėl sveikatos ir higienos priežasčių negalima grąžinti;
d) prekės po pristatymo negrįžtamai sumaišomos su kitomis prekėmis;             
7.3. Pirkėjo teisė vienašališkai atsisakyti Sutarties, grąžinti prekes Pardavėjui ir gauti pinigus naudojantis atsisakymo teise per 14 dienų taikoma tik vartotojams (fiziniams asmenims) ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip apibrėžta 5 punkte. sąlygų. Tam tikrais atvejais, kuriuos nurodo Pardavėjas, kokybiškos Prekės taip pat gali būti grąžinamos per ilgesnį laiką. 14 dienų laikotarpis skaičiuojamas taip:
a) dėl sutarties - nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją (kurjerį), gavo Prekes;             
b) Jei Pirkėjas užsakė kelias atskirai pristatytas prekes vienu užsakymu - nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar Pirkėjo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, gavo paskutines Prekes;             
c) Jei prekės pristatomos iš kelių dalių ar dalių - nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar Pirkėjo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, gavo paskutinę Prekių partiją ar dalį;             
d) Reguliarių prekių tiekimo sutartims - nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba trečioji šalis, išskyrus vežėją, gauna pirmųjų prekių nurodytą pirkėją.             
7.4. Pirkėjas, norintis grąžinti Prekes ir atsisakyti Sutarties, privalo laisva forma išsiųsti Pardavėjui užpildytą prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas dėl sutarties atsisakymo. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.             
7.5. Prekės keičiamos ir (arba) grąžinamos į klientų aptarnavimo centrą, atsižvelgiant į skyriuje „Grąžinimas ir garantija“ numatytas išimtis.             
7.6. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie sprendimą grąžinti prekes (arba atsisakyti sutarties) dienos grąžina arba perduoda prekes pardavėjui arba asmuo, Pardavėjo įgaliotas priimti Prekes. Terminas laikomas įvykdytu, jei Pirkėjas išsiunčia Prekes nepasibaigus 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui.             
7.7. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti prekes tik tuo atveju, jei nebuvo praleistas Terminų grąžinimo terminas, nurodytas Sąlygų 7.3 punkte. ir bus galima grąžinti Produktą į pradinę būklę ir parduoti už visą ar sumažintą kainą.             
7.8. Visi už prekę sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas, grąžinami Pirkėjui, grąžinusiam Prekes. Pardavėjas, gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę, grąžina pinigus už Prekes ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, atsižvelgdamas į šių sąlygų 7.13 punktą. punkto nuostatos „Dabartiniai pristatymo ir paslaugų tarifai“ pateikiami skyriuje „Prekių pristatymas ir priėmimas“. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos bus kompensuojamos tik tuo atveju, jei kitoms to paties užsakymo Prekėms, jas įsigyjant atskirai, būtų taikomas mažesnis tarifas nei tarifas, taikomas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis, ir tik ta apimtimi, kuri lygi nurodytų tarifų skirtumui. Tuo atveju, kai Prekės grąžinamos dėl netinkamos kokybės, 7.12 punktas. dalies nuostatas.             
7.9. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant, šių Taisyklių 7.10 punkte nurodytais atvejais), įvykusį dėl tokios veiklos, kuri nėra būtina rūšiai, savybėms nustatyti. ir Prekių veikimas, ty Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamą sumą proporcingai šiam Prekės vertės sumažėjimui.             
7.10. Grąžinama prekė turi būti nepažeista, neprarandant prekių išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.) Ir jos negalima naudoti. Visos grąžinamos prekės turi turėti autentiškas etiketes, apsauginius maišelius ir tuos pačius priedus, su kuriais jos buvo parduotos. Grąžinamos prekės turi būti tinkamos originalios pakuotės (su instrukcijomis ir garantiniu talonu, jei jos buvo pristatytos kartu su Preke), tokios pat sudėties, kokia buvo Pirkėjas. Dovanos, gautos už Prekes, taip pat turi būti grąžinamos kartu.             
7.11. Grąžinant Prekę reikia pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) ir nurodyti užsakymo numerį.             
7.12. Jei Pirkėjas grąžina Prekes dėl jų neatitinkančios kokybės, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui sumokėtą kainą už neatitinkančias Prekes ir atlyginti pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos bus kompensuojamos tik tuo atveju, jei kitoms to paties užsakymo Prekėms, jas įsigyjant atskirai, būtų taikomas mažesnis tarifas nei tarifas, taikomas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis, ir tik tiek, kiek yra lygi nurodytam tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas Prekių grąžinimo būdas, kuris skiriasi nuo Pardavėjo siūlomo, dėl kurio buvo patirtos neproporcingos ir didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių grąžinimo išlaidų.             
7.13. Kaip įprasta, Pardavėjas grąžinamas sumas perveda į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Latvijos Respublikoje veikiančiame banke.             
7.14. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjo sumokėtų sumų, kol Prekės negrąžinamos Pardavėjui ir neatitinka jų 7.9. ir 7.10. taškų.             
7.15. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties prieš perduodamas Pirkėjui nuosavybės teisę į prekes, tai yra tol, kol Pirkėjas negauna Prekių.             
7.16. Tuo atveju, kai Prekės Pirkėjui buvo pristatytos po sutarties atsisakymo:             
a) Pirkėjas privalo nedelsdamas grąžinti prekes Pardavėjui;             
b) išskyrus atvejus, susijusius su neatitinkančiu Produktu, kaip numatyta 7.12 punkte. Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;             
c) Pirkėjas privalo tinkamai pasirūpinti Prekių išsaugojimu iki jų grąžinimo Pardavėjui;             
d) Prekių kaina ir pristatymo išlaidos Pirkėjui grąžinamos pagal 7.8. taškas.             
7.17. Visais atvejais Pirkėjas turi teises, susijusias su neatitinkančiu Produkto pardavimu, kurias numato Latvijos Respublikos įstatymai. Šiame 7 skyriuje nustatytos grąžinimo sąlygos ar kiti Sąlygų punktai neturi įtakos šios teisės egzistavimui.             

8. Pristatymas
Pristatymas į namus
8.1. Pirkėjui pasirinkus, prekes transporto įmonė pristato Pirkėjo sąskaita. Tam tikrais atvejais, kuriuos nurodo Pardavėjas, Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.             
8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas pristatymo į namus paslaugą įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakytų Prekių svorio ir kainos. Dabartinės pristatymo kainos pateiktos skyriuje „Prekių pristatymas ir priėmimas“.             
8.3. Iškrovimo ir paėmimo paslaugas reikia užsisakyti atskirai prieš atsiskaitant už Prekes. Iškrovimo ir pristatymo paslaugą apmoka Pirkėjas. Tam tikrais atvejais, kuriuos nurodo Pardavėjas, už prekių iškrovimo ir pristatymo paslaugas moka Pardavėjas. Dabartinės iškrovimo ir paėmimo paslaugų kainos pateiktos skyriuje „Prekių pristatymas ir priėmimas“.             
8.4. Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki numatytos pristatymo datos, nurodytos 5.7. išsiuntimo pranešime, nurodytame 16 punkte, išskyrus įvykius, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti (kaip apibrėžta šių taisyklių 16 punkte).
8.5. Paprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu skyriuje „Prekių pristatymas ir priėmimas“ nurodytais terminais. Apie numatomą Prekės pristatymo laiką Pirkėjas visada informuojamas el. Paštu.
8.6. Jei Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, pasirenka paketą „Greitas pristatymas“, tačiau prekė per nurodytą laiką nėra pristatoma, Pirkėjas turi teisę gauti grąžinamąją išmoką už mokamą „Greitojo pristatymo“ paslaugą.             
8.7. Užsakant daugiau nei vieną Produktą, juos galima pristatyti skirtingu laiku, nes jie gabenami iš skirtingų sandėlių. Už tai nereikia mokėti papildomai.             
8.8. Prekės nuosavybė Pirkėjui pereina nuo to momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Netyčinių Prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, kai Pirkėjas ar trečioji šalis, išskyrus Pirkėjo nurodytą vežėją (kurjerį), gavo Prekes. Jei Prekių vežėją pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nepasiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui nuo prekių perdavimo vežėjui momento.    8.9. Pristatęs siuntą, Pirkėjas arba jo nurodyta trečioji šalis privalo atsižvelgti į transporto įmonės atstovą, ar yra siuntos pakuotės būklė, atsižvelgiant į siuntų pristatymo organizacijos (-ų) taisykles, nurodytas skyriuje „Grąžinimas ir garantija“.             
8.10. Sugadinus siuntos pakuotę, Pirkėjas ar jo nurodyta trečioji šalis turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo nurodyta trečiąja šalimi užpildo specialią siuntos tikrinimo ataskaitą, kurią pateikia kurjerio paslaugas teikiančios organizacijos atstovas, nurodydamas nustatytą žalą.             
8.11. Pirkėjui ar jo nurodytai trečiajai šaliai, priimant siuntą ir pasirašant kurjerių paslaugų organizacijos atstovo pateiktą duomenų saugojimo įrenginį arba ant elektroninio važtaraščio, laikoma, kad Prekės pristatomos nepažeistoje pakuotėje, paslaugos, nurodytos duomenų saugojimo įrenginyje arba popieriniame pristatymo sertifikate, yra teikiamos tinkamai, jei nenurodyta kitaip.             
8.12. Pristatant ir pristatant prekes Pirkėjo nurodytu adresu, daroma prielaida, kad Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar trečioji šalis, priėmusi Prekes adresu nurodyta. Jei Prekės nepristatomos numatytą Prekių pristatymo dieną, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuojamos Prekių pristatymo dienos, apie tai praneša Pardavėjui.
8.13. Jei Pirkėjas nepriima Prekių, Pirkėjas, užpildydamas užsakymo pristatymo informaciją, privalo nurodyti Prekes priimančio asmens duomenis. 
8.14. Priėmus Prekes, norint tinkamai identifikuoti Pirkėją, reikia pateikti galiojantį asmens dokumentą. Jei Pirkėjas pats negali priimti Prekių, tačiau Prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui. 
8.15. Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, priedus ir surinkimą per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento. Jei Pirkėjas nevykdo šios pareigos ir per nurodytą laikotarpį nepareiškia Pardavėjui pretenzijos , laikoma, kad Prekės pakuotė yra tinkamos būklės, tačiau kiekis, kokybė, asortimentas, priedai ir surinkimas atitinka susitarimo nuostatas.             
Prekių priėmimas klientų aptarnavimo centre
8.16. Pirkėjui pasirinkus, išskyrus skyriuje „Prekių pristatymas ir priėmimas“ numatytus atvejus, internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes galima nemokamai gauti klientų aptarnavimo centre. 
8.17. Pardavėjui paruošus Prekes gavimui, Pirkėjas elektroniniu paštu ar kitomis ryšių priemonėmis (telefonu ar SMS) informuojamas, kad Prekės yra paruoštos priimti. 
8.18. Paprastai Prekių paruošimo terminai pateikiami per skyriuje „Prekių pristatymas ir gavimas“ nurodytus terminus. 
8.19. Užsakytos Prekės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (telefonu ar SMS) informavo Pirkėją apie galimą Prekių gavimą. Užsakymas atšaukiamas, jei prekės per nurodytą laikotarpį neišsiimamos.
8.20 val. Prekės nuosavybė, gavus ją klientų aptarnavimo centre, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas Pirkėjui perduoda Prekes. 
8.21. Gavęs Prekes parduotuvėje, Pirkėjas privalo: 
a) nurodyti užsakymo numerį; 
b) pateikti galiojantį asmens dokumentą.
8.22. Prekes atsiimti gali tik Pirkėjas. Jei Užsakant Prekes Prekes atsiims kitas asmuo, jos turi būti nurodytos kaip Prekių gavėjos. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę prašyti įgaliojimo gauti prekes.    8.23. Gavęs Prekes, Pirkėjas ar jo nurodyta trečioji šalis privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, priedus ir surinkimą:             
a) jei Pirkėjas ar jo nurodyta trečioji šalis turi teisę nepriimti Prekių, jei nustatoma, kad sugadinta Prekių pakuotė, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, priedai ir surinkimas atitikti;             
b) Priėmus prekes Pirkėjui ar Pirkėjo nurodytai trečiajai šaliai, daroma prielaida, kad Prekės buvo pristatytos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, priedai ir surinkimas atitinka šio straipsnio nuostatas. susitarimas.             
8.24. Papildoma informacija, susijusi su Prekių pristatymu, pateikiama skyriuje „Prekių pristatymas ir gavimas“.             

9. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos
9.1. Prekių kainos bus tokios, kokios nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas įmanomas pastangas, kad Prekių kainos tuo metu, kai Pirkėjas pateikia užsakymą, būtų teisingos. Pardavėjui pastebėjus, kad yra netikslumų Prekių kainose, taikomas šių sąlygų 9.5 punktas. taškas.             
9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pokyčiai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.             
9.3. Prekių kainos nurodomos su tam tikru metu Latvijos Respublikoje galiojančia suma, įskaitant PVM (kai taikoma). Tuo atveju, jei PVM tarifas pasikeistų nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis atsižvelgiant į pasikeitusius PVM dydžius, nebent Pirkėjas sumokėjo už prekes visiškai iki PVM tarifo pasikeitimo. įsigaliojo. Pardavėjas raštu informuoja Pirkėją apie tokius kainos pasikeitimus ir suteikia Pirkėjui galimybę įsigyti Prekę kaina, kuri buvo pakoreguota atsižvelgiant į pasikeitusį PVM tarifą, arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nevykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jei su Pirkėju nepavyksta susisiekti naudojantis jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas buvo atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.             
9.4. Produktų kainos neapima užsakymo paruošimo, pristatymo ir pristatymo išlaidų. Internetinėje parduotuvėje įkainotos siuntimo išlaidos gali keistis. Dabartinės pristatymo kainos nurodytos skyriuje prieš pirkimo patvirtinimą.             
9.5. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinė parduotuvė siūlo labai platų prekių asortimentą, nepaisant visų pagrįstų Pardavėjo pastangų, negalima atmesti galimybės, kad Prekių kaina gali būti neteisinga dėl techninės klaidos, nepriklausančios nuo Pardavėjo. Pardavėjui nustačius, kad Prekės kaina nurodyta neteisingai, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (telefonu ar SMS) ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, jei jis nori pirkti tą patį Produktą už naują teisingai nurodytą kainą, privalo jį užsisakyti dar kartą.             

10. Apmokėjimas
10.1. Pirkėjas gali sumokėti už Prekes:             
a) banko pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą išankstinio apmokėjimo PVM sąskaitoje faktūroje;             
b) mokėjimo (kredito ar debeto) kortelė;             
10.2. Juridiniams asmenims, norint greičiau identifikuoti mokėjimą, rekomenduojama užsakymo informacijoje nurodyti įmonės registracijos numerį. Tokiu būdu užsakymas bus greičiau patvirtintas sistemoje, o jo vykdymas prasidės greičiau.             
10.3. Pirkėjui pasirinkus 10.1. b. punkte nurodytą mokėjimo būdą; Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo nurodymą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakymas“ paspaudimo. Nepatvirtindamas mokėjimo nurodymo per nurodytą terminą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti sutartį ir atšaukti užsakymą.             
10.4. Pirkėjo pasirinktos Prekės yra rezervuojamos Pardavėjo sistemoje ir Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą:             
a) kai Pardavėjas gauna iš Pirkėjo banko pranešimą apie mokėjimą už pasirinktas prekes - 10.1. a. ir b. jeigu             
10.5. Internetinė parduotuvė „Tax Free“ neteikia paslaugų.             

11. Pirkėjo įsipareigojimai
11.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingą ir išsamią informaciją. Pasikeitus registracijos formoje nurodytai informacijai, Pirkėjas privalo nedelsdamas ją atnaujinti.             
11.2. Pirkėjas įsipareigoja teisingai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nepakenkti jos veikimui ar stabiliam veikimui. Jei Pirkėjas nevykdo šios pareigos, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve be išankstinio įspėjimo, o Pardavėjas neatsako už su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.             
11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir jas priimti šiose Sąlygose nustatyta tvarka.             
11.4. Nepaisydamas įsipareigojimų, numatytų kituose Sąlygų punktuose, Pirkėjas įsipareigoja prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant prieš ją surenkant, surenkant ir pan.) Apžiūrėti Prekę ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra tokia, kurią Pirkėjas užsakė. .             
11.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų reikalavimų, numatytų šiose taisyklėse ir Latvijos Respublikos teisės aktuose.             

12. Gamintojo garantija
12.1. Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms prekėms taikoma gamintojo garantija. Informacija apie garantiją ir galiojančias sąlygas yra nurodyta gamintojo garantijoje, pateiktoje su Prekėmis.             
12.2. Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.             

13. Pardavėjo įsipareigojimai
13.1. Pardavėjas įsipareigoja:             
a) dėti visas pastangas, kad Pirkėjas galėtų tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;             
b) gerbti Pirkėjo privatumą, tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.             
13.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose sąlygose nurodytų reikalavimų.             

14. Produkto kokybė
14.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (teisėta kokybės garantija). Pardavėjas suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją įvairioms Prekių rūšims, kurių konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose, kurie pateikiami kartu su Preke.             
14.2. Prekės trūkumai pašalinami, taip pat neatitinkančios Prekės keičiamos ar grąžinamos laikantis šiose taisyklėse nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į taikomų Latvijos Respublikos teisės aktų reikalavimus.             
14.3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškų ar nekokybiškų gaminių, gali tai padaryti klientų aptarnavimo centre arba el. Paštu info@chemify.com.             
14.4. Pateikdamas skundą, Pirkėjas turi pridėti PVM sąskaitą faktūrą už Produkto pirkimą (jo numerį) ir pateikti šią informaciją:             
a) gaminio užsakymo numeris;             
b) turi būti nurodytas defektas, gedimo požymiai ar trūkusi prekių dalis;             
c) Turi būti pateikti kiti įrodymai, pvz., Gaminio nuotrauka, nekokybiška nuotrauka (jei tai yra mechaninis pažeidimas ir galima fotografuoti), Gaminio pakuotės nuotrauka ir kt. c.             
14.5. Teikdamas skundą, Pirkėjas turi nurodyti vieną iš būdų, kuriais Pirkėjas nori išspręsti pretenziją:             
a) Pardavėjas be atlygio per protingą laiką pašalina Prekių neatitikimą - defektus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;             
b) atitinkamai sumažinkite pirkimo kainą;             
c) Pakeiskite Prekę panašiu tinkamos kokybės gaminiu, nebent trūkumai yra nedideli arba atsirado dėl Pirkėjo kaltės;             
d) nutraukti sutartį ir grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą sumą, jei netinkamos kokybės prekių pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.             
14.6. Peržiūrint pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.             
14.7. Apie garantijos priežiūros klausimus Pirkėjas taip pat gali pasiteirauti telefonu +371 28001121 arba uždavęs klausimus rašydamas el. Paštu: info@chemify.com.             

15. Atsakomybė
15.1. Pirkėjas yra atsakingas už veiksmus, atliktus per internetinę parduotuvę, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo formoje pateiktų duomenų tikslumą. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų klaidų ar netikslumų pasekmes.             
15.2. Internetinėje parduotuvėje užpildydamas pirkimo formą, Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės, naudodamiesi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju, o Pirkėjas yra atsakingas už visą tokią trečiųjų šalių veiklą, atliekamą internete. parduotuvė.             
15.3. Pardavėjas, kiek tai neprieštarauja taikytiniems įstatymams, atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, nepaisydamas Pardavėjo rekomendacijų ir įsipareigojimų, nežino šių sąlygų, šios privatumo politikos ir kitų Sąlygose nurodytų dokumentų, kad : nors jai buvo suteikta tokia galimybė.             
15.4. Pirkėjas privalo užtikrinti interneto parduotuvės ryšį su saugiu duomenų saugojimu ir jų neatskleisti, taip pat užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik ir duomenis naudotų tik Pirkėjas, o ne perduoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo tapti žinomi kitam asmeniui, nedelsiant turi būti pranešta Pardavėjui, taip pat nedelsiant pranešama Pardavėjui apie prisijungimo duomenų pažeidimą ar atskleidimą internetinėje parduotuvėje. Visi veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo identifikavimo kodą, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.             
15.5. Šalys atsako už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.             
15.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas pažeidžia šių Sąlygų nuostatas, jis atsako už žalą ar nuostolius, kuriuos Pirkėjas patyrė dėl laukiamų šių Sąlygų pažeidimo padarinių. Žala ar nuostoliai laikomi numatomais, jei tai yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba jei Pardavėjas ir Pirkėjas apie tokią žalą ar nuostolius žinojo sudarydami Sutartį.             
15.7. Pardavėjas pristato Prekes tik namų ūkio reikmėms ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti Parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, o Pardavėjas nebus atsakingas už verslo praradimą, verslo nuostolius, sutrikimus ar nuostolius, susijusius su prarastomis verslo galimybėmis.             
15.8. Pardavėjas neatsako už informaciją, pateiktą kitų įmonių interneto svetainėse, net jei Pirkėjai patenka į šias svetaines naudodamiesi nuoroda Pardavėjo internetinėje parduotuvėje.             

16. Įvykiai, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti
16.1. Pardavėjas neatsako už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartis nevykdymą ar pavėluotą vykdymą, jei toks nevykdymas ar vėlavimas įvyko dėl įvykių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti, kaip apibrėžta 16.2 punkte. taškas.             
16.2. Įvykis, kurio Pardavėjas negali kontroliuoti, reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas negali kontroliuoti.             
16.3. Įvykio, kurio Pardavėjas negali kontroliuoti, atveju, kuris turi įtakos tinkamai įvykdyti Pardavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį:             
a) Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuos Pirkėją; ir             
b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas, o įsipareigojimų vykdymo terminas bus pratęstas terminu, lygiu įvykio trukmei, kurios Pardavėjas negali kontroliuoti. Jei nuo Pardavėjo valios nepriklausantys įvykiai turi įtakos Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas susitaria dėl naujos pristatymo datos pasibaigus Pardavėjo įvykiams, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti.             

17. Informacijos siuntimas
17.1. Sąlygose vartojamas terminas „parašyta“ taip pat apima el. Laiškus.             
17.2. Pirkėjas, norėdamas raštu susisiekti su Pardavėju arba tuo atveju, kai Sąlygose numatyta Pirkėjo pareiga raštu kreiptis į Pardavėją, išsiunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@kompozitmateriali.lv arba paprastą laišką, adresuotą SIA „ Kompozitmateriali “ Adresu Bakas gatvė 19 - 30, Ryga, LV-1030, Latvija. Pardavėjas raštu praneš Pirkėjui apie pranešimo gavimą (dažniausiai el. Paštu). Norint pasinaudoti sutarties atsisakymo teise ir atsisakyti sutarties, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka numatyta šių Sąlygų 7 punkte.             
17.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.             

18. Kitos nuostatos
18.1. Bet kokią Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytą Sutartį reglamentuoja šios Sąlygos kartu su Sąlygose aiškiai išdėstytais dokumentais. Bet kokie nukrypimai nuo šių sąlygų galioja tik tuo atveju, jei jie padaryti raštu.
18.2. Pirkėjas, atsižvelgdamas į Latvijos Respublikos įstatymus, turi tam tikras teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis. Niekas šiose Sąlygose neturėtų būti aiškinamas kaip ribojantis ar ribojantis tokios teisės įgyvendinimą.
18.3. Pardavėjas turi teisę perduoti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajai šaliai ar asmenims, tačiau tokių teisių ir pareigų perdavimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms ir įsipareigojimams pagal šias Sąlygas. Tokio perdavimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie pavedimą internetinėje parduotuvėje. 
18.4. Pirkėjas neturi teisės perduoti visų ar dalies teisių arba pareigų, kylančių iš šių Sąlygų, trečiosioms šalims ar asmenims be rašytinio Pardavėjo sutikimo. 
18.5. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar nevykdoma teismo, likusios šių Sąlygų nuostatos liks visos galios. Bet kuri šių sąlygų nuostata, kuri pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar nevykdoma tik iš dalies ar tam tikru mastu, galioja tiek, kiek ji nebuvo paskelbta neteisėta, negaliojančia ar nevykdoma.
18.6. Jei šiose Sąlygose nenurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas, susijęs su jo teisių įgyvendinimu pagal šią Sutartį, nėra Pirkėjo atsisakymas ar atsisakymas bet kokių teisių, bet dalinis ar dalinis bet kokių įsipareigojimų vykdymas arba išimtinė ar dalinis naudojimasis teise, kad šios prievolės neturi būti vykdomos arba kad šia teise negalima naudotis ateityje.
18.7. Šioms sąlygoms ir šalių santykiams pagal šias Sąlygas (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, taikymo ir nutraukimo klausimus) taikomi Latvijos Respublikos įstatymai ir jie turi būti aiškinami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Latvijos Respublika. 
18.8. Visi ginčai, neatitikimai ar pretenzijos, kylantys ar susiję su šiomis Sąlygomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiami Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.  
18.9. Pirkėjas gali pateikti prašymus ar skundus dėl Prekės, įsigytos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje ec.europa.eu/odr/
18.10 val. Vartotojų ginčus ne teismo tvarka sprendžia Vartotojų neteisminio ginčų sprendimo komisija, įsikūrusi Brīvības gatvėje 55, Rygoje, LV-1010, Latvija, ptac.gov.lv/en